Publication date
20 February 2023
Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit en het koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in boek IV van het Wetboek van economisch recht